Cech Rzemiosł Metalowych w Częstochowie

 zaprasza   Członków Cechu

na zebranie Sekcji Motoryzacyjnej

 które odbędzie się dnia 19.02.2014 roku o godz. 1730

 w Biurze Cechu Rzemiosł Metalowych .

 Porządek zebrania :

  1. Powitanie i rozpoczęcie zebrania

  2. Zmiany w refundacji wynagrodzeń uczni

  3. Omówienie wystąpienia do UM o obniżenie podatku od nieruch. dla warszatów blach.-lakiern.

 4. Omówienie zmian w podatkach w 2014 roku

 5. Omówienie Święta Patronalnego sekcji

 6. Sprawy różne.

 7. Zakończenie

 

 

 

 

 

            Cech Rzemiosł Metalowych

                                                                                         w Częstochowie

                                                                                      Uprzejmie zaprasza

                                                                                       na Mszę Świętą

 z okazji

 Święta Sekcji Motoryzacyjnej

 Patrona Blacharzy, Mechaników, Lakierników

 i Elektromechaników

 Św. Kazimierza

która odbędzie się w dniu 02.03.2014 r. (niedziela)

o godz. 10.00

w Kościele Najświętszej Marii Panny Cz-wa III al. NMP

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cech Rzemiosł Metalowych  po spotkaniu z przedstawicielem Agencji Rozwoju Regionalnego w Cz-wie SA przedstawia propozycję udzielenia przez w/w instytucję korzystnych  pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY W CZĘSTOCHOWIE

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. realizuje projekt „Fundusz Pożyczkowy dla

przedsiębiorców z województwa śląskiego” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Śląskiego na lata 2007-2013. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do zewnętrznych źródeł kapitału

mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom prowadzącym działalność na terenie województwa śląskiego,

który posłuży wzmocnieniu gospodarki regionu. Fundusz Pożyczkowy oferuje niskooprocentowane

pożyczki z przeznaczeniem na:

· zakupy wyposażenia, w tym maszyn i urządzeń, narzędzi, przyrządów i aparatury, środków

transportu, wyposażenia biurowego, infrastruktury technicznej bezpośrednio związane z celem

realizowanego przedsięwzięcia,

· zakup nieruchomości bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,

rozbudowa, adaptacja, modernizacja obiektów produkcyjno usługowych,

· zakupy materiałów, surowców oraz towarów handlowych niezbędnych do realizacji założonego

przedsięwzięcia gospodarczego,

inne przedsięwzięcia w zakresie wspierania działalności gospodarczej przedsiębiorców, zgodne ze

statutem ARR i zaakceptowane przez Fundusz.

Pożyczka nie może być przeznaczona na finansowanie celów konsumpcyjnych.

Pożyczki udzielane są w złotych w kwocie od 10 000 zł do 250 000 zł na okres 5 lat, z możliwością

karencji w spłacie kapitału do 6 pierwszych miesięcy. Fundusz udziela pożyczek w wysokości nie

większej niż 85% wartości kosztów przedsięwzięcia. Wkład własny Pożyczkobiorcy w finansowane

przedsięwzięcie wynosi minimum 15% i może być wniesiony w formie pieniężnej i/lub rzeczowej.

Oprocentowanie pożyczki jest zależne od stopy referencyjnej. Stopa referencyjna określana jest na

podstawie zmiennej stopy bazowej ogłaszanej przez Komisję Europejską, powiększoną o marżę ustalaną

przez Fundusz. Marża w okresie obowiązywania pożyczki jest stała. Wysokość marży jest zależną

między innymi od czasu na jaki zostanie udzielona pożyczka, ryzyka przedsięwzięcia i ryzyka

przedsiębiorcy (wysokość marży od 0,6 do 3,0%).

Prowizja jednorazowa od kwoty pożyczki (wysokość prowizji: od 0,0% do 3,0%).

Spłata pożyczki wraz z odsetkami podlega prawnemu zabezpieczeniu. Wybór formy zabezpieczenia

pożyczki ustalany jest indywidualnie z Pożyczkobiorcą i jest zależny między innymi od ryzyka

przedsięwzięcia, wiarygodności Pożyczkobiorcy, kwoty pożyczki oraz okresu spłaty.

Więcej informacji można uzyskać w Funduszu Pożyczkowym w Częstochowie

prowadzonym przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A,

mieszczącym się w Częstochowskim Parku Przemysłowo–Technologicznym w Częstochowie,

przy ul. Wały Dwernickiego 117/121 lok. 115, 42-202 Częstochowa,

tel./fax: 34 373 10 96, 609980444, www.arr.czestochowa.pl,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.