Informujemy , że w dniach  od 16 lipca 2014 do 5 sierpnia 2014 w powodu urlopu biuro Cechu będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy i zapraszamy od 6 sierpnia 2014 w godz. od 8-14

Kierownik Biura

 

=====================================================================================

Nowe rozporządzenie o refundowaniu wynagrodzeń młodocianych pracowników

Minister Pracy i Polityki Społecznej podpisał rozporządzenie  z dnia 25 czerwca 2014 r.  w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom.
 
W par. 9  ustalono tryb załatwienia złożonych wniosków o zawarcie umowy i nie rozpatrzonych przed wejściem w życie  przedmiotowego rozporządzenia tj. przed 1 lipca 2014 r. W rozporządzeniu ustalono 14 dniowy termin na uzupełnienie wniosku (licząc od daty wezwania centrum młodzieży).

Zmienia się też kwalifikacja pomocy w przypadku refundacji na pomoc de minimis, co jest związane z koniecznością wydawania zaświadczeń pracodawcom o wysokości uzyskanej przez nich pomocy i jej monitorowaniem. Limit pomocy de minimis przysługujący na 3 lata (bierze się pod uwagę rok bieżący i dwa lata poprzedzające) wynosi 200 tys. euro. Suma pomocy de minimis, którą pracodawca może uzyskać z różnych źródeł (np. dofinansowanie kosztów wyszkolenia młodocianego) nie może przekroczyć powyższej kwoty.
 
Tekst rozporządzenia zamieszczony jest w Dz. U. z 2014 r. poz.865 

 

=====================================================================================

 

PIELGRZYMKA

 Dnia  29 czerwca 2014 roku odbyła się XXXIII Ogólnopolska Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę.

Organizatorem Pielgrzymki była Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

W pielgrzymce uczestniczyli przedstawiciele naszego Cechu . Podczas uroczystości Podstarszy Cechu Marian Golis został uhonorowany dyplomem dla najlepszego mistrza szkolącego.

Podstarsi Cechu Marian Golis , Sławomir Puka i Sekretarz Zarządu Roman Podlejski w imieniu Rzemieślników zrzeszonych w naszym Cechu  na ręce Koncelebransa Ks.arc. Wacława Depo przekazali dar - ryngraf z emblematami branż .